درباره همایش

شروع ثبت نام : 20 بهمن

زمان برگزاری همایش : 6 اسفند

در دوران کنونی رشد اقتصادی نه در داشتن منابع مالی فراوان و یا منابع طبیعی خدادادی، بلکه در گروی داشتن مغزهایی پویا است. اقتصاد عصر حاضر که واژه دانش را در کنار نام خود یدک می کشد، هرچند از بازوی نیروی کار و نیروی مرموز سرمایه های پولی استفاده می برد، اما قدرت خود را از ذهن افرادی می گیرد که یاد گرفته اند چطور دست به آفرینش ذهنی بزنند.


اهداف همایش

ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین و پژوهشگران نخبه در زمینه توسعه فناوری های فرهنگی


بررسی نقش صنایع فرهنگی در توسعه اشتغال و تولید ملی


بررسی نقش فناوری های فرهنگی و اقتصاد خلاق بر اقتصاد مقاومتی


بررسی نقش دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی در توسعه اقتصاد خلاق


بررسی نقش فناوری در آموزش و یادگیری صنایع خلاق


بررسی مبانی فرهنگ سازی، ترویج و آموزش اقتصاد خلاق


بررسی عملکرد مراکز مهم بین المللی فناوری فرهنگی


فراهم سازی بستری جهت تبادل ایده ها و به اشتراک گذاری تجربیات در حوزه فناوری های فرهنگی و اقتصاد خلاق


نقش فناوری های فرهنگی در توسعه اقتصاد دانش بنیان


نقش فناوری های فرهنگی در ایجاد اشتغال و کارآفرینی


معرفی روش ها و عوامل توسعه فناوری های فرهنگی


معرفی ابعاد فناوری های فرهنگی و صنایع خلاق


جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی جدیدترین مقالات و مدارک مربوط به فناوری های فرهنگی

محور های همایش

فناوری های فرهنگی و نقش آن در اقتصاد دانش بنیان و توسعه ملی

شتابدهنده ها، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان حوزه صنایع فرهنگی و نقش آن تولید ملی و اشتغالزایی

فناوری های فرهنگی؛ صنعت بازی، اسباب بازی و بازی های رایانه ای

فناوری های فرهنگی؛ چالش ها و بسترهای توسعه

بررسی تجارب جهانی در توسعه فناوری و صنایع فرهنگی

فناوری های فرهنگی؛ سبک زندگی و اخلاق

فناوری های فرهنگی، آموزش و فرهنگسازی

سیاستگذاری توسعه صنایع فرهنگی در کشور

نقش فناوری در توسعه صنایع فرهنگی (صنایع دستی، معماری، نمایشی، گردشگری، نشر، موسیقی......)

صادرات صنایع فرهنگی؛ توانمندی ها و چالش هاسیاستگذاری توسعه صنایع فرهنگی در کشور

فناوری اطلاعات؛ صنایع فرهنگی

اعضای کمیته سیاست گذاری

دکتر عیسی منصوری

رئیس شورای سیاست گذاری

دکتر محمد شریعتمداری

دکتر عیسی منصوری

رئیس همایش

دکتر عیسی منصوری

دبیر همایش

مهندس پرویز کرمی

عضو شورای سیاست گذاری

فاطمه رستم خانی


اعضای کمیته علمی

مهندس محمد حسین نیری

دکتر حمیدرضا میرزایی

دکتر محمدی

مهندس ابطحی

فاطمه رستم خانی

دکتر حسین محمودی


اعضای کمیته اجرایی

دکتر فاطمه صبری

دکتر فاطمه صبری

دکتر مریم جلالی


حامیان

وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی

ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بنیاد ملی توسعه فناوری فرهنگی

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

برای دیدن موقعیت ما در نقشه کلیک کنید